Γενικές Δραστηριότητες

Α. Συγγραφικό έργο

 1. 20 βιβλία
 2. 800 άρθρα (εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Πρώτη», «Έθνος», «Παρόν»)

Β. Επιμέλεια εκδόσεων - Πρόλογοι

40 βιβλία

Γ. Εκδότης - Συνεκδότης περιοδικών

 1. Εφημερίδα της Σ.Ε.Α.Σ. (Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου)
 2. Εφημερίδα των Λ.Ο.Κ. (Διευθυντής)
 3. Νέα Οικονομία
 4. Κοινωνιολογική Επιθεώρηση (Διευθυντής)
 5. Οικονομία και Κοινωνία
 6. Βιβλίο Κοινωνιολογίας για τη Μέση Εκπαίδευση (Διευθυντής)
 7. Ο Σοσιαλισμός του Μέλλοντος (Διευθυντής της ελληνικής έκδοσης)
 8. Αεροπορική Επιθεώρηση
 9. Χοροστάσι

Δ. Διδασκαλία

 1. Σχολές Μελά / Παπανούτσου
 2. Πάντειο Πανεπιστήμιο
 3. Εργαστήρι Δημοσιογραφίας
 4. Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Αστυνομίας
 5. Σχολή Μοιράρχων - Αστυνόμων
 6. Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Πυροσβεστικής
 7. Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης)
 8. Μαράσλειο (σεμινάρια Μέσης Εκπαίδευσης)
 9. Ελεύθερο - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Διαλέξεις (600, Αθήνα - Επαρχία - Εξωτερικό)
 10. Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.)
 11. Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.)

Ε. Διεύθυνση Ιδρυμάτων - Οργανισμών

 1. Πρυτανεία Παντείου Πανεπιστημίου
 2. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 3. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
 4. Πρόεδρος Ομάδας Μελέτης Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
 5. Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος
 6. Πρόεδρος Δ. Σ. Ολυμπιακής Αεροπορίας
 7. Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
 8. Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας»
 9. Πρόεδρος της Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού
 10. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά»

ΣΤ. Συμμετοχή σε Επιτροπές - Έρευνες

 1. Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Προγραμματισμού
 2. Έρευνα Μετανάστευσης
 3. Αττικό Πανεπιστήμιο
 4. Χωροταξική έρευνα νέου Αερολιμένα Αθηνών
 5. ΔΙΚΑΤΣΑ
 6. Vienna Coordination Centre
 7. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
 8. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλογής Βιβλίων για τις τέσσερις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

Ζ. Ανακοινώσεις σε συνέδρια

40

© 2010 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ