Συγγραφικό έργο

Έχει δημοσιεύσει 16 βιβλία επιστημονικού περιεχομένου και 4 πολιτικού περιεχομένου. Ειδικότερα, τα συγγράμματά του είναι τα εξής:

© 2010 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ