Ο Βασίλης Φίλιας έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου το 1960 με μια μελέτη με τίτλο «Das Verhältnis sozial wirksamer Faktoren in der Soziologie Max Webers» (Η σχέση των κοινωνικά ενεργών παραγόντων στην κοινωνιολογία του Μαξ Βέμπερ).

Διδακτορικοί φάκελοι από το 1960 από τα αρχεία του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (PDF: 11MB)