Ο Βασίλης Φίλιας δημοσίευσε συνολικά 20 βιβλία και 800 άρθρα, π.χ. στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Πρώτη», «Έθνος» και «Παρόν».
Τα περισσότερα από τα βιβλία, τα άρθρα και τις διαλέξεις που παρατίθενται εδώ δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά.
Ο ακόλουθος κατάλογος έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των θεματικών ενδιαφερόντων του.

Επιμέλεια εκδόσεων – Πρόλογοι και επίμετρα

Συμμετοχή σε περίπου 40 εκδόσεις

Εκδότης – Συνεκδότης περιοδικών

 • Εφημερίδα της Σ.Ε.Α.Σ. (Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου)
 • Εφημερίδα των Λ.Ο.Κ.
 • Νέα Οικονομία
 • Κοινωνιολογική Επιθεώρηση
 • Οικονομία και Κοινωνία
 • Βιβλίο Κοινωνιολογίας για τη Μέση Εκπαίδευση (Επιμέλεια – Συν-συγγραφέας)
 • Ο Σοσιαλισμός του Μέλλοντος (Υπεύθυνος της ελληνικής έκδοσης)
 • Αεροπορική Επιθεώρηση

Διδασκαλία

 • Σχολές Μελά / Παπανούτσου
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Εργαστήρι Δημοσιογραφίας
 • Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Σχολή Μοιράρχων – Αστυνόμων
 • Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Πυροσβεστικής
 • Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης)
 • Μαράσλειο (σεμινάρια Μέσης Εκπαίδευσης)
 • Ελεύθερο – Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Διαλέξεις (πάνω από 600 διαλέξεις στην Αθήνα, στην ελληνική επαρχία και στο εξωτερικό)
 • Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.)
 • Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.)
 • Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ»

Διεύθυνση Ιδρυμάτων – Οργανισμών

 • Πρυτανεία Παντείου Πανεπιστημίου
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
 • Πρόεδρος Ομάδας Μελέτης Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
 • Πρόεδρος Εφορευτικού Συμβουλίου Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος
 • Πρόεδρος Δ. Σ. Ολυμπιακής Αεροπορίας
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
 • Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας»
 • Πρόεδρος της Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού
 • Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά»

Συμμετοχή σε Επιτροπές – Έρευνες

 • Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Προγραμματισμού
 • Έρευνα Μετανάστευσης
 • Αττικό Πανεπιστήμιο
 • Χωροταξική έρευνα νέου Αερολιμένα Αθηνών
 • ΔΙΚΑΤΣΑ
 • European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences (Vienna Centre)
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
 • Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλογής Βιβλίων για τις τέσσερις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

με πάνω από 40 διαλέξεις