• Κοινωνία Και Εξουσία Στην Ελλάδα – Η Νόθα Αστικοποίηση 1800 – 1864

  Αθήνα 2022

 • Από την εξαχρείωση στην εξαθλίωση (1974-2012)

  εκδ. Προσκήνιο
  Αθήνα 2012

 • Συμβολή στον επαναπροσδιορισμό της ψυχολογίας ως επιστήμης του ανθρώπου

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2008

 • Ανεστραμμένα Είδωλα

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2007

 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Γ

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2005

 • Κοινωνιολογικές παρεμβάσεις

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2002

 • Η λογιστική της παγκοσμιοποίησης και η λογική της ιστορικής εναντίωσης

  εκδ. Κάκτος
  Αθήνα 2001

 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Β

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2001

 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Α

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2000

 • Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη: Προβληματισμοί και Επισημάνσεις ΙΙ

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1998

 • Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη: Προβληματισμοί και Επισημάνσεις Ι

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1997

 • Τα αξέχαστα και τα λησμονημένα

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 1997

 • Αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα του τέλους του 20ου αιώνα

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1996

 • Κοινωνιολογία της Υπανάπτυξης

  Σύγχρονη Εποχή
  Αθήνα 1996

 • Κοινωνιολογία της Οικονομίας

  Gutenberg
  Αθήνα 1994

 • Κοινωνικά Συστήματα στον 20ο αιώνα

  Gutenberg
  Αθήνα 1993

 • Δεκατέσσερα Δοκίμια Κοινωνιολογίας

  εκδ. Μπουκουμάνη
  Αθήνα 1991

 • Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Β

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1986

 • Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Α

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1985

 • Αντιπαραθέσεις

  Gutenberg
  Αθήνα 1984

 • Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1983

 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

  Σύγχρονη Εποχή
  Αθήνα 1983

 • Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Β

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1980

 • Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Α

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1979

 • Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Β

  εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
  Αθήνα 1978

 • Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Α

  εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
  Αθήνα 1977

 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών

  Gutenberg
  Αθήνα 1977

 • Μαξ Βέμπερ: Συστηματική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1976

 • Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 1974

 • Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα – Η νόθα αστικοποίηση 1800 – 1864

  Gutenberg
  Αθήνα 1974

 • Το πρόβλημα του σχηματισμού παραγωγικού κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους οικονομίας

  Αθήνα 1967

 • Το Συνταγματικόν Δικαίωμα της Ελευθεροτυπίας και η κατά το άρθρον 367 Π.Κ. πρόσθετος προστασία

  Αθήνα 1966