Από την εξαχρείωση στην εξαθλίωση (1974-2012)

Οδοιπορικό της Χρεοκωπίας των Κατεστημένων Ελληνικών Ηγεσιών»

εκδ. Προσκήνιο
Αθήνα 2012