Δεκατέσσερα Δοκίμια Κοινωνιολογίας

εκδ. Μπουκουμάνη
Αθήνα 1991