Η λογιστική της παγκοσμιοποίησης και η λογική της ιστορικής εναντίωσης

εκδ. Κάκτος
Αθήνα 2001