Μαξ Βέμπερ: Συστηματική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία

εκδ. Νέα Σύνορα
Αθήνα 1976