Το πρόβλημα του σχηματισμού παραγωγικού κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους οικονομίας

Αθήνα 1967

Περιεχόμενο (pdf)