• Κοινωνία Και Εξουσία Στην Ελλάδα – Η Νόθα Αστικοποίηση 1800 – 1864

  Αθήνα 2022

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Από την εξαχρείωση στην εξαθλίωση (1974-2012)

  εκδ. Προσκήνιο
  Αθήνα 2012

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Συμβολή στον επαναπροσδιορισμό της ψυχολογίας ως επιστήμης του ανθρώπου

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2008

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Ανεστραμμένα Είδωλα

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2007

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Γ

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2005

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογικές παρεμβάσεις

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2002

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Η λογιστική της παγκοσμιοποίησης και η λογική της ιστορικής εναντίωσης

  εκδ. Κάκτος
  Αθήνα 2001

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Β

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2001

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Α

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 2000

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη: Προβληματισμοί και Επισημάνσεις ΙΙ

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1998

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη: Προβληματισμοί και Επισημάνσεις Ι

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1997

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Τα αξέχαστα και τα λησμονημένα

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 1997

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα του τέλους του 20ου αιώνα

  εκδ. Ι. Σιδέρη
  Αθηνα 1996

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία της Υπανάπτυξης

  Σύγχρονη Εποχή
  Αθήνα 1996

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία της Οικονομίας

  Gutenberg
  Αθήνα 1994

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνικά Συστήματα στον 20ο αιώνα

  Gutenberg
  Αθήνα 1993

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Δεκατέσσερα Δοκίμια Κοινωνιολογίας

  εκδ. Μπουκουμάνη
  Αθήνα 1991

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Β

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1986

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Α

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1985

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Αντιπαραθέσεις

  Gutenberg
  Αθήνα 1984

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου

  εκδ. Παπαζήσης
  Αθήνα 1983

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

  Σύγχρονη Εποχή
  Αθήνα 1983

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Β

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1980

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Α

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1979

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Β

  εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
  Αθήνα 1978

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Α

  εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
  Αθήνα 1977

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών

  Gutenberg
  Αθήνα 1977

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Μαξ Βέμπερ: Συστηματική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία

  εκδ. Νέα Σύνορα
  Αθήνα 1976

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού

  εκδ. Παπαζήση
  Αθήνα 1974

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα – Η νόθα αστικοποίηση 1800 – 1864

  Gutenberg
  Αθήνα 1974

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Το πρόβλημα του σχηματισμού παραγωγικού κεφαλαίου εις τας υπανάπτυκτους οικονομίας

  Αθήνα 1967

  Περιεχόμενο (pdf)
 • Το Συνταγματικόν Δικαίωμα της Ελευθεροτυπίας και η κατά το άρθρον 367 Π.Κ. πρόσθετος προστασία

  Αθήνα 1966

  Περιεχόμενο (pdf)